SE VIDEO – Fiskede om kap med fiskeørnen lørdag aften

Der blev fisket med orm og flåd – egentlig efter ål. Det blev dog ørred, der huggede på krogen. Og så kom fiskeørnen. Se slutningen af videoklippet.